Śp. Irena Płodziszewska – Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca. Wspomnienie prywatne

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. profesor Ireny Płodziszewskiej, wybitnego pedagoga, nauczyciela języka polskiego, wychowawcy wielu pokoleń uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. Wychowawcy rocznika 1987-1991. Praca bardzo dobra, pismo nieczytelne Śp. profesor Irena Płodziszewska była przede wszystkim moim nauczycielem języka polskiego i wychowawcą rocznika 1987-1991. Przez długie 4 lata okazywała nam, swoim uczniom, anielską wręcz cierpliwość. Jeden z pierwszych napisanych przeze mnie sprawdzianów Pani profesor opatrzyła komentarzem: „Praca bardzo dobra. Pismo nieczytelne! Pisz wyraźnie! Następnym razem nie będę tego sprawdzać!” I tak do…